Tillgänglighet – Kunskap – Engagemang

Kraven på service från lantbruks- & entreprenadbranschen handlar kortfattat om att de maskiner man använder ska fungera tillfredställande när man behöver dem. Vår service träder i kraft när så inte är fallet.

Då handlar det om; Tillgänglighet. Kunskap. Engagemang.

Från 2021 är Anton Nilsson, tidigare verkmästare i Ängelholm, Servicechef över hela bolaget. Antons roll är, förutom att ansvara för verkstäderna, att skapa gemensamma lösningar och aktivt supportera verkstäderna vid behov.

Verkmästare på respektive anläggning

Ängelholm – Lantbruk & Entreprenad
Ängelholm - Lantbruk & Entreprenad

Lantbruks- & Entreprenadverkstaden
Niclas Håkansson
0431-41 56 08

Ängelholm – Park & Mark
Ängelholm - Park & Mark

Park & Markverkstaden
Pierre Arhammer
0431-41 56 24

Falkenberg
Falkenberg

Lantbruks- & Entreprenadverkstaden
Andreas Nilsson
0346-71 54 20

Eslöv & Hörby (MGWT AB)
Eslöv & Hörby (MGWT AB)

Lantbruks- & Entreprenadverkstaden
Paul Hansen
0413-34 59 13

Önskar du boka service? Fyll i formuläret nedan!