Bigab

Fors MW tillverkar Bigab lastväxlare och Farma skogsvagnar i sin fabrik i Estland. AS FORS MW är moderbolaget i koncernen med huvudkontor i Saue, Estland sedan 1992. På plats i Estland finns en fullskalig produktionsanläggning med tillverkning, sammansättning av produkter samt koncernenens administration. Huvudkontoret har 125 anställda varav 20 inom administration.

MaskinGruppen AB är återförsäljare för Fors MW, Bigab och Farma i Halland och mellersta/nordvästra Skåne med anläggningar i Falkenberg, Ängelholm, Eslöv och Hörby.

Fors MW varumärken är starka och pålitliga. Strategin av att stärka varumärkena är ständigt pågående. BIGAB växlarvagnsystem är Nordens mest sålda växlarvagn. 2014 genomfördes en marknadsundersökning på den svenska marknaden som visade på enastående varumärkeskännedom. FARMA skogsvagnar är Europas mest sålda skogsvagnsmärke med snabb tillväxt i både befintliga som på nya marknader, mycket tack vare den största produktförnyelsen i koncernens historia, FARMA Generation 2.

BIGAB växlarvagnssystem används inom entreprenadsektorn i allt från att flytta grävmaskiner, forsla grus och schaktmassor till väghanteringsarbete under vintern. I kombination med en BIGAB Z kran kan ekipaget i det närmaste hantera uppgiften oavsett uppdrag. BIGAB är för kunder, en vagn för alla tillfällen. Det är en vagn byggd att hantera många arbetstimmar. BIGAB entreprenad kräver en snabb eftermarknadsservice med snabb försörjning av reservdelar.

BIGAB tog 2014 som varumärket första steget in på entreprenadvagnsmarknaden med modell BIGAB BT-8. BIGAB BT-8 är en professionell entreprenadvagn byggd för tuffa behov i entreprenadbranschen. Den flyttbara boggin gör den unik på marknaden. En modern vagn byggd med högsta funktionalitet.

FARMA skogsvagnar, kranar samt tillbehörssortiment är tillsammans med NIAB traktorprocessor den del av Fors MW produktsortiment som vänder sig till skogsbruket. Fors MW har genom historien valt att fokusera på små och mellanskaliga produkter till skogsbruket. Genom satsningen på FARMA Generation 2 programmet har Fors MW nu tagit klivet in på de mer professionella segmentet. Det medför att kunder numera återfinns i allt från det lilla skogsbruket till arbete hos skogsentreprenörer. Något som stället krav på en flexibel serviceorganisation.

Läs mer om Fors MW, Bigab och Farma på www.forsmw.se

Maskiner från Bigab

Se fler produkter
Bigab T-10

Bigab T8