MaskinGruppens Miljöpolicy

MaskinGruppen strävar efter att ständigt minska sin miljöpåverkan genom att integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten av försäljning och service av lantbruks- och trädgårdsmaskiner. För att nå en ständig förbättring skall vi aktivt följa debatten om miljön och känna oss som en viktig del i denna.

MaskinGruppen skall till varje del uppfylla nu gällande och kommande miljökrav.

MaskinGruppen skall i största möjliga mån använda sig av miljömedvetna leverantörer, vars produktion är certifierad enligt ISO 14001. Detta skall borga för en stabil och tillförlitlig kundservice.

Allt avfall inom företaget skall sorteras och hanteras så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår.

Ferguson och Kverneland i området. Samma år ombildar bolaget Eslövsanläggningen till ett eget bolag, samägt av Wallins Traktor AB i Hörby. Bolaget flyttar in i nya lokaler på Åkerivägen 8 i Eslöv – Kullenbergs Maskin före detta anläggning.