Kverneland

Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som utvecklar, producerar och distribuerar jordbruksmaskiner och tjänster. Kverneland Group erbjuder ett omfattande paket av effektiva system och lösningar för det professionella jordbrukssamhället. Produktområdena omfattar jordbearbetning, vall, gödning, foder, spridare och sprutor.

Kverneland Group grundades 1879 och listades på börsen i Oslo 1983. Kverneland Groups fabriker finns i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Italien och Ryssland. Gruppen har egna säljkontor i 19 länder och exporterar till ytterligare 60 länder.

MaskinGruppen AB är sedan 2008 stolta återförsäljare för Kverneland i Halland och mellersta/nordvästra Skåne med anläggningar i Falkenberg, Ängelholm, Eslöv och Hörby.

Kverneland Group Sverige AB är ett säljbolag som är helägt av Kverneland ASA. Kverneland Group Sverige AB har ett av marknadens allra starkaste produktprogram inom både jordbearbetning och vallskörd. Dessutom erbjuds maskiner för utfodring och halmspridning samt gödningsspridare.

Som komplement till de egna produkterna finns också Kvernelands vältar och harvar.

Kontoret i Sverige finns i Norrköping. Sedan 2006 ingår Kverneland Group Sverige AB i Kverneland Scandinavia. Det ger tillgång till ytterligare specialistkunskaper samtidigt som den erfarna servicepersonalen står till förfogande för återförsäljare i Norge och Danmark. 

En lång Respekterad Tradition 

Kvernelands historia går tillbaka ända till 1879 då grundaren, Ole Gabriel Kverneland, byggde en smedja för att kunna framställa liar. Smedjan byggde han i byn Kvernaland nära Stavanger i Norge. Senare startade O.G. Kverneland produktion av plogar och harvar avsedda för hästar. Den första plogen avsedd för traktor producerades 1928. Kverneland förblev ett familjeägt och -skött företag fram till dess att företaget blev introducerat på börsen 1983.

Så tidigt som i mitten av 1950-talet började Kverneland Group att se strategiskt mot framtida expansionsmöjligheter och påbörjade sin första fas av förvärv genom köp av kompletterande producenter av jordbruksredskap. Globuls Maskinfabrikk i Brumunddal, Norge, var den första fabriken som förvärvades, 1955. 1973 gjorde Kverneland sitt första utländska förvärv när de köpte plogfabriken Fraugde i Odense, Danmark. Denna händelse representerar en milstolpe för de framtida förvärv som skulle komma att ske utomlands, och markerade även början av det moderna, internationella företaget Kverneland Group som vi känner idag.

Kvernelands historia i Sverige

Den första egentliga generalagenten i Sverige hette Cani Trading i Malmö. De importerade ett stort antal hösvansar på slutet av femtiotalet. 1960 var tiden inne för SAAB/ANA:s lantbruksavdelning, AB Farming i Nyköping att skriva avtal med Kvernelands fabrik i Norge för att marknadsföra hela Kvernelands maskinprogram och därmed också plogarna. Till att börja var det i huvudsak “svansprogrammet” som var mest efterfrågat. Hösvans, silosvans, stensvans, kultisvans och skålsvans såldes i stora mängder. Efterfrågan på plogar ökade gradvis då man utvecklade plogprogram för svenska förhållanden. Stor framgång i plöjningsmästerskap både i Sverige och resten av världen, gjorde att fler och fler bönder fick upp ögonen för Kvernelandsplogen.

1968 bestämde ledningen på Kvernelands fabrik att de ville satsa på ett eget dottersällskap i Sverige, och i januari 1969 var försäljningen igång för Kverneland AB på Näsby Säteri utanför Nyköping. Omsättningen var på blygsamma 3 miljoner svenska kronor de första åren på grund av att plogavtalen som var huvuddelen av maskinprogrammet låg kvar hos SAAB/ANA ända fram till 1971.

1973 hade omsättningen, nu med plogarna i programmet, ökat kraftigt och Kverneland AB kunde flytta in i egna nybyggda lokaler i hamnområdet i Nyköping. Nittio procent av alla redskapsleveranser gick direkt i fulla järnvägsvagnar till respektive återförsäljare ute i landet. 1970-talet var perioden för stora volymer. 4000 plogar, 2000 skålsvansar och 1000 kultisvansar levererades på ett år. Det såldes ca 8000 – 9000 redskap om året under denna period.

Allt fungerade utmärkt i många år, men i början av 1990-talet avreglerades plötsligt jordbruket i Sverige, och därmed var det världsmarknadspriser på jordbruksprodukter som gällde. Speciellt hårt slog detta mot spannmålsbönderna. Plogförsäljningen i Sverige sjönk från ca 2500 till ca 500 per år, och Kverneland AB:s omsättning halverades från 120 miljoner kronor till 60 miljoner trots att marknadsandelen som regel låg på ca 50 %. Vändningen kom med rundbalsinplastaren som efter ett par års introduktion slog sig in ordentligt på den svenska marknaden. Kverneland sålda nu ca 500 – 600 om året. Sveriges medlemskap i EU gjorde även att plogförsäljningen kom igång igen.

1993 köptes återstoden av det gamla Farming AB upp av Kverneland Group Sverige, och cirkeln var nu sluten. Omsättningen nådde återigen sin forna höjd på ca 120 miljoner. 2002 togs beslutet att Kverneland Sverige skulle ingå i Kverneland Group-koncernen med det officiella namnet

Kverneland Group Sverige.

Kverneland Groups historia i punktform

 • 1879 – Fabriken grundas av O.G. Kverneland. Produktion av liar.
 • 1882 – Första plogen på utställning i Stavanger. Diplom till O.G. Kverneland
 • 1902 – Hästplogen “Record” utvecklas. Patentskyddet varar till 1925.
 • 1928 – Den första traktorplogen utvecklas.
 • 1947 – Den första traktorplogen för 3-punktshydraulik lanseras.
 • 1952 – Den första hydreinplogen lanseras.
 • 1952 – Hösvans utvecklas av en lokal jordbrukare och licensproduceras vid Kvernelands Fabrik AS.
 • 1953 – Silosvans lanseras.
 • 1955 – De första stora exporterna av traktorplogar och svansredskap äger rum (1953-1955).
 • 1955 – Kvernelands Fabrik AS blir en koncern genom uppköpet av Globus Maskinfabrikk AS, Brumunddal.
 • 1964 – Ny fabriksanläggning i Öksnevad i Klepp kommun tas i bruk.
 • 1965 – Den första utlandsetableringen, säljsällskapet i Danmark.
 • 1968 – Stenomat-plogen med automatisk stenutlösare lanseras.
 • 1969 – Etablering av säljsällskapet i Sverige.
 • 1972 – Köp av plogfabriken Fraugde, Odense i Danmark.
 • 1983 – Kverneland AS börsnoteras vid Oslobörsen.
 • 1984 – Köp av plogfabriken Kyllingstad AS, Klepp.
 • 1986 – Fusion med gräs- och potatismaskinsproducenten Underhaug AS, Närbö.
 • 1992 – Köp av rotorharvsproducenten Maletti S.o.A., Italien.
 • 1993 – Köp av gräsmaskinproducenten Taarup i Danmark.
 • 1996 – Köp av såmaskinproducenten Maschinenfabrik Accord i Tyskland.
 • 1997 – Köp av Silo-Wolff, importörsällskap i Tyskland, samt etablering av säljsällskap.
 • 1998 – Uppköp av Grenland-koncernen i Holland.
 • 1999 – Köp av lantbruksmaskinproducenten RAU, Tyskland.
 • 2000 – Kverneland Group köper upp Grégoire i Frankrike och går in i vinmekanisering.
 • 2001 – Ytterligare uppköp inom vinsegmentet genom Lagarde, Frankrike, och U.R. Machinery, Austr.
 • 2008 – För kraftfull marknadspositionering, samlar Kverneland tidigare märken Taarup, Rau, Accord och Kverneland under namnet Kverneland.
 • 2009 – Kverneland Group säljer Geldrup.
 • 2010 – Kverneland Group köper 39% av det italienska Gallignani SpA, som tillverkar balpressar och inplastare.

Läs mer om Kverneland på www.kverneland.se

Maskiner från Kverneland

Se fler produkter
Siloking SELFLINE 4.0 PREMIUM

Siloking TRAILEDLINE 4.0 COMPACT