Maskinleverantörerna

ML är branschorganisationen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila maskiner. Våra medlemmar är företag som tillverkar, importerar eller säljer maskiner och utrustning inom bygg & anläggning, materialhantering, skog, lantbruk eller vägunderhåll.

ML finns till för våra medlemmar, men också för deras kunder. Våra medlemmar skriver under på att följa föreningens stadgar och kvalifikationsbestämmelser. Det betyder att kunderna kan göra trygga affärer med våra medlemmar. Ett medlemskap i ML säkerställer också att företaget har god branschkunskap, kvalificerad personal och följer god affärssed.

Lantbruk 16 – standardavtal för lantbruksmaskiner

Reparation 11 – standardavtal för reparationer och service