Visselblåsarpolicy

Inledning

I Maskingruppens visselblåsarfunktion kan medarbetare och andra med en arbetsrelation till Maskingruppen rapportera vid misstanke om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, som bland annat innehåller skydd för den som visselblåser.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstankar om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt, samt andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Så här gör du för att visselblåsa: (välj ett av alternativen nedan)

Skicka e-post: carolina@maskingruppen.com

Skicka ett brev till följande adress

Maskingruppen i Ängelholm AB

/Carolina Nilsson, 

Rönnhagsvägen 2,  

311 44 Falkenberg

Ring Carolina och boka in ett möte på telefon 0346-715400