Många år som handlare i Nordvästra Skåne & Halland

MaskinGruppen är ett privatägt familjeföretag med en historia som sträcker sig från 1948. Bolaget finns etablerat i Ängelholm och Falkenberg, samt med dotterbolag i Eslöv och Hörby. Samtliga 4 anläggningar är utrustade med fullskaliga verkstäder för verksamheten samt en ansvarig för respektive verkstad och reservdelar.

Kompetensbild/struktur

MaskinGruppen har under många år varit verksamma inom verksamhetsområdena och besitter djup kompetens om Lantbruks-, Entreprenads- samt Park & Markbranschen. Personalen genomgår löpande utbildningar inom området för både försäljning och teknisk kompetens.

Affärsidé

  • Marknadsföra ledande Lantbruks- och Park & Trädgårdsmaskiner, med tillhörande service och reservdelar.
  • Företagets målgrupp är Lantbruk, Golf och Trädgårdsanläggningar, samt offentliga förvaltningar.
  • Företagets produkter och tjänster skall kännetecknas genom närhet och personlig hög kompetens, med det lilla företagets flexibilitet, men med det stora företagets möjligheter.

Vision

Vi ska vara våra kunders bästa partner i vår bransch genom:

  • Tillgänglighet
  • Kompetens
  • Engagemang
Historia