April 16, 2021

Wessex Int – Ny leverantör till MaskinGruppen AB

MaskinGruppen har slutit avtal med Wessex Internation och om att marknadsföra deras produkter i Skåne och Halland.

Wessex tillverkar bland annat bogserade rotoraggregat för Park & Förvaltning.

Se hela Wessex utbud här; https://www.wessexintl.com/

 

Läs mer