Inomgårdsmaskiner

De inomgårdsmaskiner som MaskinGruppen marknadsför tillverkas framförallt av Kverneland och Siloking. Silokings foderblandare för inomgård har ett brett och mycket populärt program. När det kommer till balsnittare för inomgårdsmaskiner erbjuder Kverneland flera modeller. Även McHale tillverkas balrivare för inomgård.

4 produkter