Dubbelmontage

Dubbelmontage innebär dubbla hjuluppsättningar på samma axel. Och genom att använda dubbelmontage distribuerar du vikten över en bredare yta, vilket minskar marktrycket avsevärt.

Varför dubbelmontage? För det första ökar det traktorns stabilitet avsevärt, vilket är avgörande vid arbete med tunga redskap eller på ojämna ytor. Det ger ökad balans och minskar risken för vältning, särskilt under krävande arbetsförhållanden. Dessutom ger dubbelmontage din traktor ökad dragkraft, vilket är essentiellt för effektivt arbete i fältet. Det gör det möjligt att dra tyngre laster och förbättrar prestandan vid olika jordbruksaktiviteter.

En annan fördel är ökad markkontakt. Dubbelmontage ökar markkontakten genom att sprida trycket över en större yta. Detta är särskilt fördelaktigt på mjuka eller leriga underlag, där det minimerar risken för att traktorn sjunker ner eller fastnar.